За нас

 

 

 

      Училището в с.Триград е почти със стогодишна история.Открито е през 1924/1925година -14 години след Освобождението на Родопски край от турско робство/1912 година/ от първият учител Б.Братков от Ореховско,стоял до средата на годината и бил заменен от Тома Шишков от с.Чокманово Смолянско.Последният заменен от В.Гиздов /1926-27/.от с.Ресилово Дупнишко.През 1934 година учители са :С.Кемеров и Н.Колев.

 В това време  учебните занятия се водят в старо приземно помещение с нисък таван,дъсчен покрив,стари чинове и без всякакви помагало.През 1935 г. се слагат основите на нова сграда,състояща се от две стаи-една учебна и друга, за живеене на учители. През 1936 година идва за учител Н.Вълчев от с.Стояново,Ловешко.

Първият прогимназиален клас се открива през 1940 година,а в следващите две години и останалите прогимназиални класове.  През 1941-42 година се прави надстройка на училището и класните стаи се увеличават с още три- на втория етаж.

През 1963 година за втори път се прави пристройка на училището с директор Ц.Цанов от гр.София.Построява се и пансион за учениците от околните села.Родителите на децата участват със своя труд в строежа.

През 1975 година,когато се чества 50 години училище,в него учат 265 ученици,102 от тях живеят в пансион-жители на околните села.