Обществен съвет

Обща информация

                                                                   Обществен съвет

                                                                   2019-2022 година

Председател:

Захарина Бачкова-родител

Членове:            1.Милена Ангелова-родител

                             2.Стоян Гърдаков-родител

                             3.Росица Маринова-родител и представител на бизнеса

                              4.Емил Гогушев-представител на финансиращия орган

 Модел за обществен съвет

Обществен съвет-2022-2023 учебна година Захарина Иванова- родител,председател Членове Емил Гогушев-кмет на селото,представител на финансиращия орган Росица Маринова-представител на местния бизнес Мирена Мочовска-родител Сафие Данаджъ-родител

Научи повече