Обществен съвет

Обща информация

                                                                   Обществен съвет

                                                                   2019-2022 година

Председател:

Захарина Бачкова-родител

Членове:            1.Милена Ангелова-родител

                             2.Стоян Гърдаков-родител

                             3.Росица Маринова-родител и представител на бизнеса

                              4.Емил Гогушев-представител на финансиращия орган