Проекти

Проект"Подкрепа за успех" Групи за обучителни затруднения по БЕЛ І-ІV клас Групи за обучителни затруднения по математика І-ІV клас Извънкласни дейности "Чудесата на природата" Проект"Равен достъп до училищно образование"-Д1

Научи повече