Ръководство

Ръководство

Директор

Веселка Мишева

 

Преподаватели:

Мая Велишова-Горанова-ст.учител,начален етап

Анелия Пашалийска-преподавател по БЕЛ,англ.език

Пюдмила Лалева-преподавател по математика,физика,музика и ИТ-ст.учител

Милена Славкова-преподавател по биология,химия и физическо възпитание-учител

Светла Богданова-ст.учител,ГЦОУД