Откриване на 2019/2020 учебна година.

Откриване на 2019/2020 учебна година.

Откриване на 2019/2020 учебна година.

На 16.09.2019г. за първи път прекрачиха прага на училището в с. Триград нови двама ученици.