2020-2021 учебна година

2020-2021 учебна година

2020-2021 учебна година

18.09.2019

На 15.09.2020г. за първи път прекрачиха прага на училището в с. Триград нови двама ученици.